Jiaxing Zhonghua Chemical Co., Ltd.

Address: Daqiao Town,Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province, China

Sales Hotline:
Department of Foreign Trade:

Tel:+86-573-82094585 +86-573-82065776
Fax: +86-573-82087207
Email:zhhhg@smamapa.com

Department of Domestic Trade:
Tel: 0573-83016485;0573-83115053; 0573-82064447
Fax: 0573-83017569
Email:zhhhg@smamapa.com